O spoločnosti Dnes

Hlavnou činnosťou je v súčasnosti prenájom a predaj nákladných železničných vozňov. Okrem toho spoločnosť poskytuje široké portfólio služieb spojených s prenájmom od dodávky vozňov, cez zabezpečovanie údržby, opravy až po modernizáciu vozňov.

Spoločnosť má zákazníkov v celej Európe (v Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Poľsku, Slovensku, Čechách, Belgicku, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, atď.). Ponúkame rôzne typy nákladných železničných vozňov v závislosti na prepravovanom tovare: uhlie, cement, koks, oceliarske produkty, drevo, kontajnery a iné.

Firma spolupracuje s opravárenskými fabrikami na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Srbsku a v Čechách.

Flotila AXBENET-u má v súčasnosti viac ako 4500 vozňov, pričom ich počet sa neustále zvyšuje.

AXBENET:

  • svoju činnosť opiera o vynikajúce znalosti trhu a nadštandardné vzťahy s dodávateľmi a odberateľmi.
  • poskytuje flexibilitu a prispôsobenie sa konkrétnym potrebám a požiadavkám zákazníkov.
  • pracuje na základe zákaznícky orientovanej filozofie.

2018

Naša spoločnosť získala za rok 2018 špeciálne ocenenie poroty v rebríčku TOP 10 firiem regiónu Trnavského kraja v kategórii DYNAMICKY RASTÚCA FIRMA S POTENCIÁLOM. Rebríček zostavili Hospodárske noviny v spolupráci s partnermi: generálny partner UniCredit Bank, odborným garantom Deloitte a odborným a dátovým partnerom Bisnode. Cieľom rebríčka je oceniť spoločnosti, ktoré svojim zodpovedným prístupom prispievajú ku kvalite podnikateľského prostredia na Slovensku.

2009

V lete 2009 spoločnosť vytvorila spoločný podnik so švajčiarskou firmou AAE Cargo, ktorá sa stala v roku 2015 súčasťou firmy VTG a.s.

Hlavnou činnosťou je v súčasnosti prenájom a predaj nákladných železničných vozňov. Okrem toho spoločnosť poskytuje široké portfólio služieb spojených s prenájmom od dodávky vozňov, cez zabezpečovanie údržby, opravy až po modernizáciu vozňov.

2003

V roku 2003 vyrobil AXBENET v spolupráci so zahraničnou opravárenskou fabrikou prototyp vozňa typu Rils. Tento typ bol vytvorený s cieľom naplniť požiadavky a potreby zákazníkov na zdokonalenie a zjednodušenie obsluhy a zvýšenie bezpečnosti prepravovaného tovaru.

V Poľsku a v Čechách boli založené organizačné zložky, ktoré majú zabezpečiť užší vzťah so zákazníkmi a pružnú reakciu na ich požiadavky.

1994

AXBENET, spol. s r.o., Kapitulská 6, Trnava, so sídlom na ulici A. Žarnova 1, bola založená v roku 1994 v Trnave.

Na začiatku sa zaoberala konzultačnou činnosťou v železničnom odvetví a predajom náhradných dielov (dvojkolia, monobloky, brzdové systémy, atd.). Potom, čo dosiahla spoločnosť úspechy v tejto oblasti, rozšírila svoju činnosť na predaj a prenájom nákladných železničných vozňov.